Continental Automotive CZ
Modernizace osvětlení logistické haly včetně regulace
Klient Continental Automotive CZ
Řešení
Původní řešeníNové řešení
440ks fluorescenčních zářivek T8197ks LED svítidel Achiles
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 29,9 kWhNový příkon 6,6 kWh
Úspora celkového příkonu 23,3 kWh
Úspora celkového příkonu 78%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 261 MWhNová roční spotřeba 55 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 206 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 78%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 150lxNová hodnota 253lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 103lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 59%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 1,5 roku
Úspory po umoření vstupní investice 2 252 984 Kč
Úspory za 1h provozu 60,65 Kč
Úspora CO2 241,02

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Fotogalerie

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.