COOP prodejna Vsetín
Modernizace osvětlení prodejní jednotky
Klient COOP prodejna Vsetín
Řešení
Původní řešeníNové řešení
88 ks fluorescenčních zářivek T888 LED trubic RestoreOne
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 4,8 kWhNový příkon 1,9 kWh
Úspora celkového příkonu 2,8 kWh
Úspora celkového příkonu 60%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 18,3 MWhNová roční spotřeba 7,37 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 11 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 60%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 230lxNová hodnota 520lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 290lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 126%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 2,0 roku
Úspory po umoření vstupní investice 214 368 Kč
Úspory za 1h provozu 9,57 Kč
Úspora CO2 12,87

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Fotogalerie

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.