DLC Napajedla
Modernizace osvětlovací soustavy skladových prostor
Klient DLC Napajedla
Řešení
Původní řešeníNové řešení
1088ks fluorescenčních zářivek T81088ks fluorescenčních trubic RestoreOne
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 69 kWhNový příkon 25 kWh
Úspora celkového příkonu 44 kWh
Úspora celkového příkonu 64%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 352 MWhNová roční spotřeba 93,4 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 258,6 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 73%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 229lxNová hodnota 320lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 91lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 40%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 2,2 let
Úspory po umoření vstupní investice 697 097 Kč
Úspory za 1h provozu 46 Kč
Úspora CO2 302,562

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Fotogalerie

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.