Eurocar EC
Modernizace osvětlovací soustavy servisu
Klient Eurocar EC
Řešení
Původní řešeníNové řešení
126ks fluorescenčních zářivek T8126ks LED trubic RestoreOne
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 8,6 kWhNový příkon 3,1 kWh
Úspora celkového příkonu 5,47 kWh
Úspora celkového příkonu 64%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 75,1 MWhNová roční spotřeba 27,0 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 48,1 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 64%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 243lxNová hodnota 278lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 35lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 12%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 2 roky
Úspory po umoření vstupní investice 169 268 Kč
Úspory za 1h provozu 13,94 Kč
Úspora CO2 56,277

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Fotogalerie

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.