Maso JIKO Můstek
Modernizace osvětlení prodejního chladícího boxu
Klient Maso JIKO Můstek
Řešení
Původní řešeníNové řešení
7ks potravinářských zářivkových trubic NARVA T87ks potravinářských LED trubic
RestreOne na maso
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 0,27 kWhNový příkon 0,13 kWh
Úspora celkového příkonu 0,14 kWh
Úspora celkového příkonu 52%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 1,1 MWhNová roční spotřeba 0,6 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 0,5 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 52%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 368lxNová hodnota 1128lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 760lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 305%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 1,7 roku
Úspory po umoření vstupní investice 14 179 Kč
Úspory za 1h provozu 0,60 Kč
Úspora CO2 0,585

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Fotogalerie

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.