Pekárny Kabát
Modernizace osvětlení prodejní jednotky a vitrín
Klient Pekárny Kabát
Řešení
Původní řešeníNové řešení
12ks potravinářských zářivek NARVA na pečivo T8 9ks fluorescenčních zářivek T812ks LED trubic RestoreOne na pečivo 9ks LED trubic RestoreOne
Energetická náročnost osvětlovací soustavy
Původní příkon 0,77 kWhNový příkon 0,33 kWh
Úspora celkového příkonu 0,44 kWh
Úspora celkového příkonu 58%
Spotřeba elektrické energie
Původní roční spotřeba 3,8 MWhNová roční spotřeba 1,6 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 2,2 MWh
Roční provozní úspora elektrické energie 58%
Intenzita osvětlení
Původní hodnota 744lxNová hodnota 1353lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 609lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 82%
Ekonomické údaje
Návratnost investice 2,2 roku
Úspory po umoření vstupní investice 42 600 Kč
Úspory za 1h provozu 2,24 Kč
Úspora CO2 2,574

Shrnutí jednotlivých poskytovaných služeb

  • Světelný audit / Analýza stávajícího osvětlení
  • Zpracování ekonomického a technického konceptu
  • Financování
  • Realizace osvětlovacích soustav
  • Záruční a pozáruční servis LED osvětlení

Vybrané reference

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.