Úspora energií nejen v průmysluVhodné svítidlo, případně světelný zdroj jako základ

Za nejdůležitější parametr světelného zdroje lze považovat měrný výkon, udávaný v lumenech na Watt (lm/W), výrovce LED čipů, výrobce a typ napájecího zdroje, správně řešený teplotní management. Podstatnou legislativní povinností je certifikace zkušebnou pro ověření bezpečnosti a ostatních parametrů, k dosažení legislativní shody, tedy získání značky CE. Čím vyšší je poměr lm/W, tím je světelný zdroj energeticky úspornější a tím více, při správné aplikaci, dokáže spořit náklady na osvětlení. Správně navržený světelný zdroj ve spojení se správnou aplikací, je tedy základ k energetickým úsporám.

Inteligentní řízení osvětlení

  • Maximální snížení provozních nákladů

  • Regulace v návaznosti na přítomnost osob

  • Regulace intenzity v závislosti na příspěvku denního osvětlení

  • Centrální řídící systémy

Celkovou úsporu spotřeby elektrické energie v osvětlení skladů, výrobních hal a jiných průmyslových prostor lze ale podstatně zvýšit aplikací inteligentních prvků propojených s osvětlovací soustavou. Především se jedná o prvky regulace osvětlení, jako jsou senzory pohybu osob nebo soumraková čidla, která optimalizují světelné zdroje pomocí regulace intenzity výkonu – stmívání. Tyto prvky zajišťují efektivní využívání vlastností světelného zdroje prostřednictvím regulace výkonu s ohledem na množství denního světla v prostoru, nebo aktuálního pohybu osob. Jednoduše řečeno, dokáží řídit světelnou soustavu dle aktuálních potřeb. Pokud je v prostoru dostatek denního světla, systém jednoduše vypne osvětlovací soustavu. Jakmile zaznamená pokles denního světla, aktivuje osvětlovací soustavu na potřebný výkon (částečný/úplný). Stejně tak systém řídí aktivaci a deaktivaci osvětlovací soustavy nebo její části v závislosti na pohybu osob ve vytyčeném perimetru. Inteligentní řídicí systémy lze považovat za jeden z faktorů, pomocí kterých je možné dosáhnout efektivního vizuálního komfortu neboli vysoké kvality světla spolu s úsporou nákladů za energie.

Systém DALI (Light System DALI)

  • Adresné řízení jednotlivých svítidel

  • Průběžná regulace intenzity

  • Spínání svítidel v závislosti na okolním pohybu či zvuku

  • Permanentní přehled o stavu osvětlovací soustavy

DALI je univerzální sběrnicový systém s otevřeným protokolem, který umožňuje adresné řízení až několika stovek jednotlivých svítidel.

Hlavní výhody DALI:

Provoz osvětlení podle uživatele. Osvětlení je přizpůsobeno osobním potřebám, události osvětlení je přizpůsobeno způsobu a účelu použití.

Optimalizace intenzity denního světla 
Osvětlení je přizpůsobeno dostupnému dennímu světlu podle údajů vnějšího světelného senzoru.

Optimalizace jasu
Hladina osvětlení je konstantně regulována s ohledem na denní a umělé osvětlení podle údajů vnitřního světelného senzoru.

Regulace osvětlovací soustavy dle přítomnosti
Osvětlení je ztlumeno či zapnuto podle údajů senzoru přítomnosti nebo pohybu, čímž dochází k další finanční úspoře. 

Regulace spotřeby
Osvětlení je ztlumeno v závislosti na celkové spotřebě energie, aby byla redukována zátěž ve špičkách. Regulace teploty. Osvětlení je ztlumeno v závislosti na teplotě, aby byla redukována tepelná zátěž pro klimatizaci.

Aplikace a nastavení

Nedílnou součástí snížení nákladů průmyslových podniků v oblasti osvětlení je správná aplikace světelného zdroje, jeho propojení s inteligentními prvky řízení intenzity osvětlení a jejich nastavení. Každé aplikaci by měla předcházet detailní analýza současného stavu osvětlovací soustavy, stanovení cíle modernizace osvětlení, nároků na intenzitu osvětlení a především by mělo dojít k naplnění předepsaných norem ukotvených ve Sbírce zákonů, což dle našich poznatků není samozřejmostí.

RestoreOne, s.r.o., Prosecká 524/26 Praha 8 180 00
tel: +420 212 247 950 / e-mail: info@restoreone.cz
IČO: 279 43 534
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
spisová značka C128279, oddíl C

Tvorba webů PUXdesign

GDPR

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.